Body sculpting

cavitatie

Body sculpting d.m.v. cavitatie

Met cavitatie kunnen succesvol zowel vetcellen als cellulite worden behandeld.

Door de impulsen van ultrasoon geluid die het toestel creëert worden de membranen van de vetcellen vernietigd. Zo komt het vet vrij en kan het enerzijds gebruikt worden door spieren als brandstof en anderzijds afgevoerd worden via het lymfesysteem en de natuurlijke stofwisseling.

Lipocavitatie is totaal invasief (geen operatie) maar bereikt na een 6 tal behandelingen wel hetzelfde als een liposuctie. Voordeel hierbij is dat de behandeling totaal geen pijn doet (geen verdoving nodig) en ook geen downtime veroorzaakt. U kan direct nadien uw normale werkzaamheden hervatten. Ook de huid blijft mooi en vertoont geen blauwe plekken.

Bij elke behandeling ziet u direct meetbaar resultaat. 

Voor wie?

Cavitatie is geen wondermiddel. Als u naast de behandelingen geen inspanning doet om uw leefstijl en voedingsstijl aan te passen zullen de behandelingen een kortdurend effect hebben. Voor wie niet bijkomt in gewicht is het resultaat wel blijvend. (voor cellulite worden opvolgbehandelingen aangeraden).

Tijdens en/of voor de aanvang van de behandelingen kan u beroep doen op gratis voedingsadvies. 


De dag voor en de dag van de behandeling dient er minimaal 1,5 liter water gedronken te worden. Extra beweging is eveneens aangeraden. Het eten van koolhydraten die dag wordt beter beperkt.

Contra indicaties

* Zwangerschap en borstvoeding

* Genezende wonden, besmette en/of geïrriteerde huid

* Littekens, fibromen

* Nemen van medicatie tegen lichtgevoeligheid

* Zeer gevoelige en delicate huid

* Personen die een chirurgische ingreep hebben ondergaan en geen medische opvolging hebben

* Personen met tumors en personen die een besmettelijke ziekte hebben

* Personen met epilepsie of nog een andere zware pathologie

* Personen met nierproblemen, met hepatitis en diabetes

* Personen met hart en/of vaatziektes

* Personen met ademhalingsproblemen, problemen met longen en luchtwegen

* Personen met een metalen implantaat,

* Pacemaker

* Personen met incontinentieproblemen

* Personen met allergieën, hemofilie, bloedziekten, kanker en melanomen

* Minderjarigen en jongeren onder de 18 jaar